این کتاب شما را با سه چارچوب اصلی برنامه نویسی وب یعنی Symfony ، CakePHP و Zend آشنا می سازد و کمک می کند تا بتوانید با توجه به نیازتان یکی از این سه چارچوب را برای تولید صفحات وب پویا انتخاب نمایید.