کیبوردهای بیسیم توسط بلوتوث با تبلت ها اتصال برقرار می کنند (برد بلوتوث ۱۰ متر می باشد) در اکثر موارد با روشن کردن کیبورد هنگامی که نزدیک تبلت است می توانید آن را به تبلت به طور خودکار متصل کنید.