نرم افزار Outlook بی شک از بهترین نرم افزارهای ارسال و دریافت ایمیل است. امکانات بسیار زیاد، قدرت بالا و ابزارهای برنامه ریزی، Outlook را به یکی از بهترین نرم افزارهای دریافت و ارسال ایمیلی و برنامه ریزی شخصی و اداری تبدیل کرده است.