آرشیو مربوط به تگ : آموزش برنامه نویسی سوکت همراه با نمونه برنامه در #C سی شارپ

پروژه چت دو نفره برنامه نویسی سوکت (Socket Programming) به زبان #C

پروژه چت دو نفره برنامه نویسی سوکت (Socket Programming) به زبان #C

این پروژه ادامه آموزش برنامه نویسی سوکت وب سایت دانشجوی ایرانی می باشد که توسط علی علیخانی صورت گرفته است .

پروژه چت گروهی برنامه نویسی سوکت (Socket Programming) به زبان #C

پروژه چت گروهی برنامه نویسی سوکت (Socket Programming) به زبان #C

این پروژه ادامه آموزش برنامه نویسی سوکت وب سایت دانشجوی ایرانی می باشد که توسط علی علیخانی صورت گرفته است .