آرشیو مربوط به تگ : آموزش برنامه نویسی پویا در طراحی الگوریتم

فایلهای صوتی کلاس طراحی الگوریتم استاد عباسی فرد

فایلهای صوتی کلاس طراحی الگوریتم استاد عباسی فرد

فایلهای صوتی کلاس طراحی الگوریتم استاد عباسی فرد به ترتیب جلسات (جلسات ۱٫۵ ساعته)

جزوه طراحی الگوریتم ها – سید ناصر رضوی

جزوه طراحی الگوریتم ها - سید ناصر رضوی

جزوه درس طراحی الگوریتم استاد سید ناصر رضوی ، طبق سر فصل های کتاب طراحی الگوریتم ها  (ریچارد نیپولیتان – کیومرث نعیمی پور) “فصل های یک الی پنج” تدوین شده است.