در این کتاب سعی شده است تا به صورت سریع و حرفه ای تمامی مباحث تکنیک های رایت به گونه ای آموزش داده شود که هم کاربران مبتدی و هم کاربران حرفه ای بتوانند استفاده ببرند.