در این بخش نحوه روت کردن موبایل Samsung Galaxy Gio در ۹ گام آموزش داده می شود.