در این مقاله با نرم افزار Installshiled و کار با آن آشنا خواهید شد. Installshiled یک برنامه قوی برای ساختن Setup برای پروژه های شخصی است و یکی از کاملترین و قدرتمندترین برنامه های ساخت Setup در دنیاست و محصول شرکت Macrovision است.