کتاب پیش رو به شما کمک می کند یک وب سایت شبکه اجتماعی قدرتمند و پویا بوسیله زبان برنامه نویسی پی اچ پی و فریمورک های موجود بسازید.