آرشیو مربوط به تگ : آموزش مفاهیم گرافیک کامپیوتری

کتاب اصول گرافیک‌ کامپیوتری ، ویرایش سوّم

کتاب اصول گرافیک‌ کامپیوتری ، ویرایش سوّم

کتاب “اصول گرافیک‌ کامپیوتری” همچنان معتبرترین کتاب در زمینه گرافیک کامپیوتری می‌ باشد. ویرایش سوم این کتاب کاملاً بازنویسی شده است تا پوشش دقیق و به‌ روزی از مفاهیم کلیدی، الگوریتم‌ها، تکنولوژی‌ ها و کاربردها ارائه دهد.

فایل های صوتی درس گرافیک کامپیوتری – استاد عباسی فرد

کتاب گرافیک کامپیوتری

در این بخش می توانید فایل های صوتی درس گرافیک کامپیوتری ، کلاس استاد عباسی فرد را با فرمت MP3 دریافت نمایید.