سطح آموزش این کتاب متوسط است و برای یادگیری آن، الزامی به دانستن زبان برنامه نویسی PHP ندارید. با تصاویری که در این کتاب به کار رفته است می توانید به راحتی PHPbb را نصب کنید.

ادامه مطلب