در این کتاب سعی شده است تا طرز نصب صحیح پایگاه داده SQL Server 2008 Standard Edition بصورت قدم به قدم و تصویری آموزش داده شود.