در این بخش می توانید فیلم آموزش تهیه سالاد قالبی که توسط خانم آزاد در برنامه به خانه بر می گردیم آموزش داده شده است را دریافت نمایید.