در این قسمت می توانید فیلم آموزش پخت باقلاقاتق که در تاریخ ٠٧ دی ۱٣۹۲ توسط خانم صنعتی در برنامه به خانه بر می گردیم ارائه داده شده است را دریافت نمایید.