در این قسمت می توانید فیلم آموزش پخت شیرینی گردویی روسی که در تاریخ ۲۱ دی ۱٣۹۲ توسط خانم صادقی در برنامه به خانه بر می گردیم آموزش داده شده است را دریافت نمایید.