کتاب پیش رو چگونگی ساخت صفحات وب با استفاده از Twitter Bootstrap را آموزش می دهد و نشان می دهد که به کمک این ابزار به چه اندازه می توان به صفحات وب خود جذابیت بخشید و آن ها را به صفحات واکنش گرا تبدیل نمود.