این کتاب برای افرادی که می خواهند با ویندوز سرور ۲۰۰۸ آشنا شوند، به عنوان یک مرجع مناسب و مفید به حساب می آید. این کتاب توانسته است اصول اولیه و مفاهیم و اصطلاحات ویندوز سرور را پوشش دهد.