کتاب “خودآموز Gmail در ۱۰ دقیقه” منبعی مناسب و مفید برای ارائه پاسخ‌ های کاربردی در سریع‌ ترین زمان ممکن و مورد‌ نیاز شما می‌ باشد.