این کتاب برای توسعه دهندگان و برنامه نویسان در زمینه iOS که مایل به یادگیری و آشنایی با iCloud می باشند، به دلیل داشتن نمونه کد های عملی و کاربردی، بسیار مناسب و مفید می باشد.