در این فیلم آموزشی خواهید آموخت که چگونه با استفاده از تکنیک های چند نخی به راندمان بهتری در کد نویسی خود دست یابید.