آرشیو مربوط به تگ : آناتومی

کتاب مجموعه مقالات ستون مهره ، نوشته دکتر مهرداد منصوری

 کتاب مجموعه مقالات ستون مهره ، نوشته دکتر مهرداد منصوری

ستون مهره محور استواری است که جمجمه را بر بالاترین نقطه بدن قرار داده و ساختار مهمی بنام نخاع را حمایت میکند. این ساختمان از ۲۴ مهره مجزا و ۹ مهره به هم چسبیده تشکیل شده است.

کتاب Dictionary of Nursing ، ویرایش دوم

کتاب Dictionary of Nursing ، ویرایش دوم

کتاب حاضر واژه هایی مربوط به پرستاری و با موضوعاتی مثل بیماری ها، علائم، آناتومی، ابزار، داروهای معمول و شرایط زیستی را پوشش داده است.