آرشیو مربوط به تگ : آنتولوژی

کتاب Web Mining: Applications and Techniques ، نوشته Anthony Scime

کتاب Web Mining: Applications and Techniques ، نوشته Anthony Scime

هدف این کتاب ارائه تکنیک های لازم برای وب کاوی و همچنین کاربردهای عملی این موضوع می باشد. همچنین کتاب حاضر راهکارهای مناسب برای دقیق تر شدن نتایج جستجو در وب را پوشش داده است.

کتاب مقدمه ای بر وب معنایی ، نوشته ابوالفضل آل احمد

کتاب مقدمه ای بر وب معنايی ، نوشته ابوالفضل آل احمد

در این کتاب جنبه های مختلف وب معنایی و مشکلات و راه حل های مربوط به آن ها بررسی شده است.