آنتی‌ ویروس به نرم‌ افزاری گفته می‌شود که وظیفه پاکسازی و جلوگیری از ورود ویروس و عوامل مخرب به کامپیوتر را بر عهده دارد. هسته مرکزی یک آنتی‌ ویروس، موتور جستجوی آن است.