شما می توانید با مطالعه این کتاب به موضوعاتی نظیر آشنایی با تعمیر کامپیوتر ، مادربورد ، پیکربندی سیستم ، نحوه جداسازی قطعات ، عیب یابی منطقی ، حافظه ، دستگاه های چندرسانه ای و اتصال کامپیوتر به اینترنت مسلط شوید.