این کتاب یک راهنمای جامع برای یکپارچه سازی صدا و داده در شبکه سیسکو فراهم می کند. کتاب پیش رو، خواننده را با دانش مورد نیاز برای موفقیت طراحی و پیاده سازی صدا و داده های شبکه سیسکو آماده می کند.