استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شودکه توسط هیأت استانداردهای حسابداری بین المللی(IASB) تدوین شده‌اند.