در این مقاله ما مطالبی را به شما یاد خواهیم داد که کمتر جایی در موردش بحث شده و آن هایی که با امنیت کانفیگ مشکل دارند می توانند با خواندن این مطلب به هدف خود در این زمینه برسند.