آرشیو مربوط به تگ : امنیت مجازی

کتاب مرجع کامل امنیت اطلاعات ، ویرایش دوّم

کتاب مرجع کامل امنیت اطلاعات ، ویرایش دوّم

کتاب پیش رو مباحثی چون حفاظت از داده ها، رمزنگاری، امنیت شبکه، تشخیص نفوذ و پیشگیری، یونیکس و امنیت ویندوز ، امنیت مجازی و ابر و همچنین توسعه نرم افزار امن را پوشش داده است.

کتاب ملزومات امنیت مجازی

کتاب ملزومات امنیت مجازی

روش های پیچیده مورد استفاده در حوادث مجازی معروف، نیاز بالا به درک نحوه کار مسائل امنیتی را افزایش داده‌ اند. این کتاب به بررسی مفاهیم مرتبط با تهدیدات شایع و تاکتیک‌ ها پرداخته است.