ویژگی هایی که در ویندوز ۸٫۱ اضافه شده است مورد استفاده تمامی کاربران قرار می گیرد اما کاربرانی که از صفحه های لمسی بهره می برند بهتر می توانند این ویژگی ها را حس کنند.