این کتاب بهترین راه و روش یادگیری مایکروسافت Visio 2013 را به صورت قدم به قدم به شما آموزش می دهد. با مطالعه کتاب حاضر به سرعت می توانید دیاگرام های کسب و کار حرفه ای را با Visio 2013 ایجاد نمایید.