بدون شک صفحه اول هر سایتی شناسنامه آن سایت محسوب می شود. این کتاب ۱۵ راهکار و روش مفید برای شما دارد که با عمل به آنها صفحه اول سایت خود را به صحیح ترین شکل طراحی نمایید.