این کتاب شیوه برنامه نویسی و پیاده سازی معماری چند لایه نرم افزار را با استفاده از زبان PHP ارائه داده است. در کتاب حاضر قبل از شروع برنامه نویسی، همه مواردی که برای طراحی چند لایه مورد نیاز است اشاره شده و مورد بررسی قرار گرفته است.