این کتاب یک مرجع کامل برای کاربران حرفه ‌ای می ‌باشد که نشان می ‌دهد چگونه می‌توان ویژگی ‌ها و قابلیت ‌های Access 2010 را به حداکثر رساند.