این کتاب برای برنامه نویسان تازه کار که می خواهند برنامه نویسی با #C را یاد بگیرند و با چارچوب دات نت آشنا شوند نوشته شده است.