کتاب برنامه نویسی PHP پیشرفته، راهنمای عملی کاملی برای توسعه وب سایت های بزرگ و همچنین برنامه های کاربردی می باشد.