سیر دارای ترکیبات گوگردی می باشد که خاصیت ضد عفونی کننده میکروب کشی و جرم کشی به این گیاه می دهد. جعفری موجود در این غذا بسیار پر خاصیت است.