با مطالعه این کتاب می توانید با ۱۲۳ ترفند ناب و با ارزش رجیستری آشنا شوید و آن ها را بکار ببرید. در این کتاب، هر ترفند مرحله به مرحله ذکر شده است.