در این بخش فیلم آموزش تزیین خیار به شکل پروانه برای دور غذا و انواع سالادها برای شما آورده شده است. عنوان فیلم : آموزش تزیین خیار