با دریافت و مشاهده این فایل آموزشی گرافیک اطلاع‌رسان (Infographic)، به اطلاعات بسیار مهم و جالب توجهی در زمینه جرائم سایبری دست می یابید و با برخی تعاریف در همین زمینه آشنا می شوید.