جوانی و شادابی پوست با هویج امکان‌ پذیر است. این ماده‌ ی غذایی نه تنها برای اعضای داخلی بدن مفید است بلکه برای بهبود وضعیت پوستمان نیز موثر است.