آرشیو مربوط به تگ : تکنیک های برنامه نویسی پایگاه داده

کتاب اصول سیستم های پایگاه داده ، ویرایش ششم

کتاب اصول سیستم های پایگاه داده ، ویرایش ششم

توضیحات روشن از تئوری و طراحی، پوشش گسترده ای از مدل ها و سیستم های واقعی و همچنین ارائه فناوری پایگاه داده مدرن در این کتاب دیده می شود.

کتاب برنامه نویسی بانک اطلاعاتی SQL Server

SQLServerPrograming-Ebook

در این کتاب سعی بر آن است که ۱۰۰ درصد موضوع به برنامه نویسی و تکنیک های برنامه نویسی در SQL Server پرداخته شود.