هدف این کتاب بیان چگونگی طراحی برنامه ها و کلاس ها با قابلیت استفاده مجدد برای دات نت است. همچنین چگونگی کار کردن CLR و امکانات آن توضیح داده شده است.