در این قسمت جزوه کامل درس هیدرولیک کانالهای باز را که توسط دکتر شبانلو تدریس شده است را برای شما دانشجویان گرامی آماده نموده ایم.