در این بخش می توانید فیلم آموزش پخت کلم پلو ساده که در تاریخ ۱٧ دی ۱٣۹۲ توسط خانم یگانه در برنامه به خانه بر می گردیم آموزش داده شده است را دریافت نمایید.