وقتی وارد لینوکس می شوید، اولین برنامه ای که اجرا می شود، Shell است. درواقع Shell یک پردازشگر است که فرامین ورودی در خط فرمان را اجرا می کند.

ادامه مطلب