در این قسمت می توانید فیلم آموزش تهیه پاستا با سس گوجه فرنگی که در تاریخ ۱۹ دی ۱٣۹۲ توسط خانم دهنون در برنامه به خانه بر می گردیم ارائه داده شده است را دریافت نمایید.