در این قسمت می توانید فیلم آموزش پخت کباب دیگی مشتی که در تاریخ ۲۵ دی ۱٣۹۲ توسط خانم میرطالبی در برنامه به خانه بر می گردیم ارائه داده شده است را دریافت نمایید.