کتاب Word 2010 Advanced در دو جلد به بررسی مباحث پیشرفته نرم افزار Word 2010 پرداخته است. شما می توانید این کتاب با ارزش را با لینک مستقیم از وب سایت دانشجوی ایرانی دریافت نمایید.