در این بخش می توانید فیلم آموزش تهیه دیس فیله ماهی که در تاریخ  ۱٨ دی ۱٣۹۲ توسط خانم نبی دوست در برنامه به خانه بر می گردیم آموزش داده شده است را دریافت نمایید.