سطح آموزش این کتاب متوسط است و برای یادگیری آن، الزامی به دانستن زبان برنامه نویسی PHP ندارید. با تصاویری که در این کتاب به کار رفته است می توانید به راحتی PHPbb را نصب کنید.